Att få hjälp med familjerättsliga frågor

Inom livets olika faser kan oväntade situationer uppstå. Det kan handla om att familjemedlemmar inte kommer överens och konflikter börjar gro, eller att man ska genomgå en separation och egendom ska fördelas. I sådana situationer kan det vara tryggt att ha en advokat inom familjerätt vid sin sida. 

Inom ramen för familjerätt hänger ofta flera frågor samman, som exempelvis frågor inom arv och bodelning. Familjerätt berör även frågor om makars eller sambos egendom, äktenskap och vårdnadstvist mellan föräldrar och barn. 

 Advokat familjerätt Göteborg och Borås 

Advokat  familjerätt 

De allra flesta av oss kommer någon gång under livets olika faser vara i behov av att anlita en advokat inom familjerättDet kan handla om att du ska du bli sambo och behöver upprätta avtal avseende den gemensamma bostaden. Eller så ska du gifta dig och har barn sedan tidigare – vad var det nu som gällde med ”särkullbarn” och nya makar? En annan situation då du kan behöva en familjerättsadvokat vid din sida är om du genomgår en separation och ska fördela egendomen. Vem får bo kvar i bostaden tills bodelning kommer till stånd? Nej, att hålla koll på juridiken själv är inte alltid lätt – då kan det vara en god idé att ta hjälp av en familjerättsadvokat som bistår dig juridiskt på alla sätt som krävs. 

En advokat inom familjerätt ansvarar för att hantera frågor som skilsmässa eller separation, vårdnad om barn, underhåll, arv och många andra familjerättsliga problem. En advokat inom familjerätt måste behärska hela ämnesområdet. Att reda ut vilka regler som gäller för till exempel äkta makar och sambor, föräldrar i fråga om faderskap, vårdnad, boende och umgänge samt underhållsbidrag, förfördelade arvingar och testamentstagare efter någon avlidit och mycket mer. Prima Law är en advokatbyrå i Göteborg och Borås som har omfattande kompetens inom det som rör familjerätt. 

Ta hjälp av en advokat inom familjerätt 

Frågor som rör familjen är känsliga och ofta väldigt betydelsefulla för de personer som är inblandade. Därför är det viktigt att ha en professionell familjerättsjurist vid sin sida när det krävs juridisk hjälp. Det kan vara allt ifrån att lösa vårdnadstvister inom ramen för familjerätt till att lösa underhållsbidrag. 

Bokslut vid varje räkenskapsår

När ett räkenskapsår är över behöver man som företag göra ett bokslut. Att avsluta varje räkenskapsår av löpande bokföring med ett bokslut är en skyldighet som alla företag har. Bokslutet måste då vara antingen ett årsbokslut eller en årsredovisning. Det är bolagsformen samt företags storlek som avgör vilken typ av bokslut företaget ska göra. En årsredovisning är mer omfattande än ett årsbokslut och ska skickas in till Bolagsverket som en offentlig handling.

Få hjälp med bokslutet i Ulricehamn.

Fortsätt läsa

Auktioner med verkstadsmaskiner – god ekonomi!

Timfors.se är en av landets ledande sidor för försäljning av maskiner, verktyg och nyttofordon. Försäljningen sker genom praktiska nätauktioner, vilket garanterar att du får din utrustning till rätt pris. Många kunder har redan fyndat kvalitetsmaskiner och verktyg genom oss, och alla vittnar om en trygg affär. Vår ambition är att fler ska få möjlighet till den här typen av goda affärer.

 

Fortsätt läsa

Ledarskapsutbildning som berör alla!

Enligt en undersökning redovisas statistik som tyder på att en minoritet i sammanhang som innefattar en ledningsgrupp upplever sig representera totaliteten i sammanhanget. Enligt en annan undersökning uppger enbart en fjärdedel av medlemmarna i en ledningsgrupp känner att de representerar totaliteten när de ingår i själva ledningsgruppen. Resten av de deltagande i respektive undersökning anser sig själva representera sin avdelning och enhet.

Fortsätt läsa

Lösullsisolering är god ekonomi – Isolera med lösull i Stockholm

När det gäller isolering så är användandet av lösull arbetsmässigt den snabbaste, bästa och kostnadseffektivaste metoden. Detta eftersom installationen görs omedelbart i byggnadskonstruktionerna, ingen utrymmeskrävande lagring krävs och det orsakar näst intill inget spill. Vi använder lösull när vi isolerar tak, väggar och vindar. Vårt val att arbeta med lösull för isolering bygger på bevisad effektivitet. Lösullsisoleringen sprutas direkt med en slang i fastigheten där den fördelar sig över ytorna och man når även otillgängliga utrymmen med enkelhet. Det finns mycket som talar för lösull. Det kräver inte lika mycket tid när det gäller att utföra isoleringen som många andra metoder. Där det med andra metoder kräver dagar att göra en isolering tar det oftast bara några få timmar med lösullen.

Läs mer om Lösullsisolering – Isolering med lösull i Stockholm

Fortsätt läsa

Fastighetsförvaltning skapar lönsamhet

Fastighetsförvaltning har funnits så länge någon har hyrt ut ett rum, ett hus eller annan fastighet, men inte som en professionell verksamhet. Då har det oftast varit fastighetsägaren, eller släktingar till denne, som tagit hand om allt vad gäller ekonomi och fastighetsskötsel. Idag väljer många fastighetsägare att anlita en extern fastighetsförvaltare, vilket kallas att outsourca. Allteftersom marknaden har blivit mer avancerad, med fler lagar att ta hänsyn till, fler kontroller att göra och en hårdare styrning av verksamheter, har det blivit svårare för en privat fastighetsägare att kunna sköta affärerna på ett lämpligt och professionellt sätt.

Läs mer om Professionell fastighetsförvaltning

Fortsätt läsa

Nya rut-regler ger ekonomiska möjligheter

Rutavdraget

Att göra ett rutavdrag innebär att man kan dra av cirka 50 % av arbetskostnaden på en mängd av olika hushållstjänster. Taket för hur stor summa man får dra av ligger på 25 000 kronor, men varierar sedan från individ till individ beroende på faktorer som inkomst, ålder och hur många andra avdrag man gör. Personer över 65 har till exempel ett tak på 50 000 kronor. För att kunna göra ett rutavdrag måste vissa krav uppfyllas, och korrekta uppgifter ska lämnas till den som utfört arbetet. Det är även viktigt att komma ihåg att du som konsument ansvarar för att alla villkor är uppfyllda.

Fortsätt läsa

Ekonomi-bloggen

På ekonomi-bloggen.se kommer vi skriva inlägg med som rör ekonomi och som vi hoppas kan vara till hjälp i din vardag. Ekonomi är ju något som rör oss alla alltid, både privat och i samhället….

Vi hoppas du och andra kommer finna innehållet intressant.

Välkommen att följa våra artiklar…!!!