Månad: september 2016

Fastighetsförvaltning skapar lönsamhet

Fastighetsförvaltning har funnits så länge någon har hyrt ut ett rum, ett hus eller annan fastighet, men inte som en professionell verksamhet. Då har det oftast varit fastighetsägaren, eller släktingar till denne, som tagit hand om allt vad gäller ekonomi och fastighetsskötsel. Idag väljer många fastighetsägare att anlita en extern fastighetsförvaltare, vilket kallas att outsourca. Allteftersom marknaden har blivit mer avancerad, med fler lagar att ta hänsyn till, fler kontroller att göra och en hårdare styrning av verksamheter, har det blivit svårare för en privat fastighetsägare att kunna sköta affärerna på ett lämpligt och professionellt sätt.

Läs mer om Professionell fastighetsförvaltning

Fortsätt läsa

Nya rut-regler ger ekonomiska möjligheter

Rutavdraget

Att göra ett rutavdrag innebär att man kan dra av cirka 50 % av arbetskostnaden på en mängd av olika hushållstjänster. Taket för hur stor summa man får dra av ligger på 25 000 kronor, men varierar sedan från individ till individ beroende på faktorer som inkomst, ålder och hur många andra avdrag man gör. Personer över 65 har till exempel ett tak på 50 000 kronor. För att kunna göra ett rutavdrag måste vissa krav uppfyllas, och korrekta uppgifter ska lämnas till den som utfört arbetet. Det är även viktigt att komma ihåg att du som konsument ansvarar för att alla villkor är uppfyllda.

Fortsätt läsa