När det gäller isolering så är användandet av lösull arbetsmässigt den snabbaste, bästa och kostnadseffektivaste metoden. Detta eftersom installationen görs omedelbart i byggnadskonstruktionerna, ingen utrymmeskrävande lagring krävs och det orsakar näst intill inget spill. Vi använder lösull när vi isolerar tak, väggar och vindar. Vårt val att arbeta med lösull för isolering bygger på bevisad effektivitet. Lösullsisoleringen sprutas direkt med en slang i fastigheten där den fördelar sig över ytorna och man når även otillgängliga utrymmen med enkelhet. Det finns mycket som talar för lösull. Det kräver inte lika mycket tid när det gäller att utföra isoleringen som många andra metoder. Där det med andra metoder kräver dagar att göra en isolering tar det oftast bara några få timmar med lösullen.

Läs mer om Lösullsisolering – Isolering med lösull i Stockholm

Fortsätt läsa