Enligt en undersökning redovisas statistik som tyder på att en minoritet i sammanhang som innefattar en ledningsgrupp upplever sig representera totaliteten i sammanhanget. Enligt en annan undersökning uppger enbart en fjärdedel av medlemmarna i en ledningsgrupp känner att de representerar totaliteten när de ingår i själva ledningsgruppen. Resten av de deltagande i respektive undersökning anser sig själva representera sin avdelning och enhet.

Fortsätt läsa