När ett räkenskapsår är över behöver man som företag göra ett bokslut. Att avsluta varje räkenskapsår av löpande bokföring med ett bokslut är en skyldighet som alla företag har. Bokslutet måste då vara antingen ett årsbokslut eller en årsredovisning. Det är bolagsformen samt företags storlek som avgör vilken typ av bokslut företaget ska göra. En årsredovisning är mer omfattande än ett årsbokslut och ska skickas in till Bolagsverket som en offentlig handling.

Få hjälp med bokslutet i Ulricehamn.

Fortsätt läsa