Inom livets olika faser kan oväntade situationer uppstå. Det kan handla om att familjemedlemmar inte kommer överens och konflikter börjar gro, eller att man ska genomgå en separation och egendom ska fördelas. I sådana situationer kan det vara tryggt att ha en advokat inom familjerätt vid sin sida. 

Inom ramen för familjerätt hänger ofta flera frågor samman, som exempelvis frågor inom arv och bodelning. Familjerätt berör även frågor om makars eller sambos egendom, äktenskap och vårdnadstvist mellan föräldrar och barn. 

 Advokat familjerätt Göteborg och Borås 

Advokat  familjerätt 

De allra flesta av oss kommer någon gång under livets olika faser vara i behov av att anlita en advokat inom familjerättDet kan handla om att du ska du bli sambo och behöver upprätta avtal avseende den gemensamma bostaden. Eller så ska du gifta dig och har barn sedan tidigare – vad var det nu som gällde med ”särkullbarn” och nya makar? En annan situation då du kan behöva en familjerättsadvokat vid din sida är om du genomgår en separation och ska fördela egendomen. Vem får bo kvar i bostaden tills bodelning kommer till stånd? Nej, att hålla koll på juridiken själv är inte alltid lätt – då kan det vara en god idé att ta hjälp av en familjerättsadvokat som bistår dig juridiskt på alla sätt som krävs. 

En advokat inom familjerätt ansvarar för att hantera frågor som skilsmässa eller separation, vårdnad om barn, underhåll, arv och många andra familjerättsliga problem. En advokat inom familjerätt måste behärska hela ämnesområdet. Att reda ut vilka regler som gäller för till exempel äkta makar och sambor, föräldrar i fråga om faderskap, vårdnad, boende och umgänge samt underhållsbidrag, förfördelade arvingar och testamentstagare efter någon avlidit och mycket mer. Prima Law är en advokatbyrå i Göteborg och Borås som har omfattande kompetens inom det som rör familjerätt. 

Ta hjälp av en advokat inom familjerätt 

Frågor som rör familjen är känsliga och ofta väldigt betydelsefulla för de personer som är inblandade. Därför är det viktigt att ha en professionell familjerättsjurist vid sin sida när det krävs juridisk hjälp. Det kan vara allt ifrån att lösa vårdnadstvister inom ramen för familjerätt till att lösa underhållsbidrag.