När ett räkenskapsår är över behöver man som företag göra ett bokslut. Att avsluta varje räkenskapsår av löpande bokföring med ett bokslut är en skyldighet som alla företag har. Bokslutet måste då vara antingen ett årsbokslut eller en årsredovisning. Det är bolagsformen samt företags storlek som avgör vilken typ av bokslut företaget ska göra. En årsredovisning är mer omfattande än ett årsbokslut och ska skickas in till Bolagsverket som en offentlig handling.

Få hjälp med bokslutet i Ulricehamn.

Ett årsbokslut ska redovisa hur det har gått för företaget under räkenskapsåret. I årsredovisningslagen är det reglerat hur ett årsbokslut och årsredovisning ska upprättas.

Förberedelser inför bokslut

Innan det är dags att göra bokslutet är det bra att vara förberedd. Om man har förberett sig i god tid innan blir det mycket smidigare att genomföra bokslutet. För att underlätta kan man under året löpande tagit fram periodrapporter och på så sätt kunna får en uppfattning om vad bokslutet kan bli. Man kan också inventera eventuella lager.

Bokslut - Ulricehamn

Bokslut för olika bolag

  • Aktiebolag: upprätta en årsredovisning och skicka till Bolagsverket.
  • Handelsbolag eller kommanditbolag: Beroende på bolagets storlek och om bolagets delägare är fysiska och juridiska, bestäms det om det ska vara årsbokslut eller årsredovisning.
  • Enskild firma: företagets storlek bestämmer om bokslutet ska antingen vara förenklat årsbokslut, vanligt årsbokslut eller årsredovisning.
  • Ekonomisk förening: ska alltid ha årsredovisning samt ha revisor.