Fastighetsförvaltning har funnits så länge någon har hyrt ut ett rum, ett hus eller annan fastighet, men inte som en professionell verksamhet. Då har det oftast varit fastighetsägaren, eller släktingar till denne, som tagit hand om allt vad gäller ekonomi och fastighetsskötsel. Idag väljer många fastighetsägare att anlita en extern fastighetsförvaltare, vilket kallas att outsourca. Allteftersom marknaden har blivit mer avancerad, med fler lagar att ta hänsyn till, fler kontroller att göra och en hårdare styrning av verksamheter, har det blivit svårare för en privat fastighetsägare att kunna sköta affärerna på ett lämpligt och professionellt sätt.

Läs mer om Professionell fastighetsförvaltning

Modern fastighetsförvaltning

Branschen som sådan är relativt ny i Sverige, och den är i ständig utveckling. Om företaget arbetar med modern fastighetsförvaltning innebär det att arbetet sker enligt arbetsmetoden best practice, vilket innebär ett synsätt där man vill förbättra all fastighetsförvaltningens arbetsuppgifter och de processer som ingår. Enligt best practice arbetas det efter principen att arbetet sker med det som anses vara det bästa som går att använda just för tillfället. Vad som är best practice för stunden har anammats, använts och bedömts vara det bästa av experter inom fastighetsförvaltning, det vill säga det är inget som är en statisk arbetsmetod.

Eftersom erfarenheten av fastighetsförvaltning inte har så många år bakom sig så används best practice för metoder och strukturer och för att få kunskap om hur processer går till, eller hur de borde kunna fungera om de visar sig vara dysfunktionella. Genom att samla alla erfarenheter av större fastighetsbestånd och använda dessa erfarenheter kan man förbättra och få insikt i hur processerna fungerar vad gäller olika faktorer, som till exempel löpande reparationer, uthyrning eller upprättande av planer, inom verksamheten. Genom denna praxis söks kunskap om verksamheten och om hur den ska förbättras, utvecklas och förändras, det vill säga om det finns ett behov av det.

Best practice har blivit allmänt gällande som arbetsmetod bland de bästa företagen. För att dra nytta av hur dessa större företag löser sina processer och använder sina erfarenheter för att förbättra sin verksamhet studerar andra företag deras tillvägagångssätt för att själva kunna skapa förändringar och förbättringar i den egna verksamheten.