Enligt en undersökning redovisas statistik som tyder på att en minoritet i sammanhang som innefattar en ledningsgrupp upplever sig representera totaliteten i sammanhanget. Enligt en annan undersökning uppger enbart en fjärdedel av medlemmarna i en ledningsgrupp känner att de representerar totaliteten när de ingår i själva ledningsgruppen. Resten av de deltagande i respektive undersökning anser sig själva representera sin avdelning och enhet.

Hur kan man utnyttja denna statistik för att skapa en bättre gruppdynamik? När vi byter perspektiv genom att anse alla, inklusive sig själv, som representanter av gruppen kan de primära uppgifterna blir allt mer tydliga och utföras mer effektivt. Förbättring och tillväxt av arbets- och ledargrupper är viktigt att uppmärksamma.

– Vi analyserar gruppens sätt att arbeta på – både operativt och strategiskt
– Vi tittar på gruppen återkommande under året
– Vi avläser kommunikations- och samarbetskompetenser
– Vi ser till gruppens samspelsförmåga med resterande organisation

Värdebaserat ledarskap ger mer!

Många faktorer påverkar en social dynamik och effektiviserade arbetsområden inom en ledningsgrupp – detta är något vi predikar friskt baserat på erfarenhet. Därmed tror vi även att en stadig bas måste byggas för ett effektivt samarbete. Struktur och kultur bör balansera lika på en våg och ska även utgöra de fundament som hjälper till att stärka verksamhetsbasen. Förhållandet mellan individer i gruppen måste även det vara stadigt och utgå från en värdegrund. Att ingå i, samt anpassa sig efter, ett större sammanhang samtidigt som man ska bidra med egna tankar och åsikter kan vara knepigt. Varje person måste bidra med lagom mycket och även inneha förmågan om att kunna analysera andra. Att aktivt arbeta med värdebaserat ledarskap ger det stöd som behövs för att lyckas.