När det gäller isolering så är användandet av lösull arbetsmässigt den snabbaste, bästa och kostnadseffektivaste metoden. Detta eftersom installationen görs omedelbart i byggnadskonstruktionerna, ingen utrymmeskrävande lagring krävs och det orsakar näst intill inget spill. Vi använder lösull när vi isolerar tak, väggar och vindar. Vårt val att arbeta med lösull för isolering bygger på bevisad effektivitet. Lösullsisoleringen sprutas direkt med en slang i fastigheten där den fördelar sig över ytorna och man når även otillgängliga utrymmen med enkelhet. Det finns mycket som talar för lösull. Det kräver inte lika mycket tid när det gäller att utföra isoleringen som många andra metoder. Där det med andra metoder kräver dagar att göra en isolering tar det oftast bara några få timmar med lösullen.

Läs mer om Lösullsisolering – Isolering med lösull i Stockholm

Isolering med lösull – Hur funkar det?

Eftersom denna isolering inte kräver någon förvaring så transporteras den ut till arbetsplatsen när isoleringen ska ske. Den slang vi arbetar med när vi isolerar är 60 meter lång, skulle det krävas en längre slang måste det meddelas i förtid så att vi kan komma förberedda. Innan sprutisoleringen genomförs gör vi alltid en besiktning så att inga skador eller felmonteringar finns; båda saker som kan påverka slutresultatet negativt. Eftersom vi sprutar in lösullen sluter det tätt vid installationer och där det inte är helt jämt till skillnad från andra isoleringsmaterial.

Vi tänker alltid på kunden i första hand och kan därför erbjuda ett stort antal tjänster och produkter när det gäller lösullsisolering. Vill du veta mer om hur lösullsisolering fungerar eller har du redan bestämt dig för att isolera med lösull? Bor du i Stockholm och ska isolera då är det oss du ska kontakta!